Služby 

Klasické elektroinštalácie pre rodinné domy a byty
Elektroinštalácie pre komerčné priestory, sklady aj priemyselné haly
Inteligentný systém pre riadenie budov (smarthome)
Montáže svietidiel a svetelných zdrojov
Zabezpečovacie systémy pre budovy (alarm)
Kamerové systémy
Elektrické kúrenie (vykurovacie rohože, infra-výhrevné fólie)
Realizácie bleskozvodov (ochrana pred bleskom a prepätím)
Fotovoltika
Elektrická prípojka
Údržba, oprava a servis elektrických zariadení
Zónová regulácia pre kúrenie
Výroba elektrických rozvádzačov
Záložné zdroje pri výpadku elektrickej energie
Dátové rozvody (štruktúrovaná kabeláž)
Zabezpečenie revízie pre elektroinštaláciu